دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور کار کی بی

۱۸ آبان ۱۳۹۹
11827 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور کار کی بی

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور کار کی بی با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور کار کی بی


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور آرشم رو

۱۷ آبان ۱۳۹۹
12520 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور آرشم رو

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ ایرج رحمانپور آرشم رو با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور آرشم رو چی مِوی چی اوسنی خدا مِلَت بییه تیر قِز چپ چپ بوویه خدا سیلت نییه کُمی چَشَه که بِینَت ئو وهِ گوشِ دل نِیارَت کُم دلَه طاقت بی...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آلبوم لری ایرج رحمانپور زا

۱۷ تیر ۱۳۹۹
19221 بازدید
بدون نظر

دانلود آلبوم لری ایرج رحمانپور زا

سنتی

ایرج رحمانپور


دانلود جدیدترین آلبوم لری استاد ایرج رحمانپور با عنوان زا پخش از سایت لر موزیک دانلود آهنگ لکی ایرج رحمانپور تیمو دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور ره دیر دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور سفر سخت دانلود آهنگ ایرج رحمانپور گُل ذرت دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپ...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور رتم (آلبوم زا)

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
48043 بازدید
۱۳ نظر

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور رتم (آلبوم زا)

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور رتم (آلبوم زا)


دانلود آهنگ ایرج رحمانپور رتم (آلبوم زا) با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور رتم (آلبوم زا) هنی گل نکرده رتم که بسوز یام هنی که سز نکرده رتم که بکن یام دواره من و زخم دواره من و داغ هنی تک و سوا تیل تر پا...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور گُل ذرت (آلبوم زا)

۲۱ فروردین ۱۳۹۹
50194 بازدید
۱۱ نظر

دانلود آهنگ ایرج رحمانپور گُل ذرت (آلبوم زا)

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ ایرج رحمانپور گُل ذرت (آلبوم زا) با متن موزیک از لک موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لکی ایرج رحمانپور گُل ذرت (آلبوم زا) برا بوه وار وقت ذراته قالیچه دست اَخت ژیر پاته گل گل ذراتَل وه دورا چنیا...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور زنگلدار ۲

۰۳ اسفند ۱۳۹۸
46704 بازدید
۵ نظر

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور زنگلدار ۲

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور زنگلدار ۲ با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور زنگلدار ۲


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور روزگار

۰۳ اسفند ۱۳۹۸
46431 بازدید
۲ نظر

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور روزگار

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور روزگار با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور روزگار


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور کل زنو

۰۳ اسفند ۱۳۹۸
37479 بازدید
۲ نظر

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور کل زنو

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور کل زنو با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور کل زنو


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور مینای شکسته

۰۳ اسفند ۱۳۹۸
37590 بازدید
يک نظر

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور مینای شکسته

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور مینای شکسته با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور مینای شکسته


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور لای لای

۰۳ اسفند ۱۳۹۸
37236 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور لای لای

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور لای لای با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور لای لای


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور کل شادی

۰۳ اسفند ۱۳۹۸
33195 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور کل شادی

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور کل شادی با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور کل شادی


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور همسا

۰۳ اسفند ۱۳۹۸
32970 بازدید
يک نظر

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور همسا

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور همسا با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور همسا


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور سال سرد

۰۳ اسفند ۱۳۹۸
32719 بازدید
۲ نظر

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور سال سرد

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور سال سرد با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور سال سرد


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور کرمی

۰۳ اسفند ۱۳۹۸
25068 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور کرمی

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور کرمی با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور کرمی


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور هنا

۰۳ اسفند ۱۳۹۸
23882 بازدید
۳ نظر

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور هنا

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور هنا

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور هنا با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور هنا


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور دسه بسته

۰۳ اسفند ۱۳۹۸
16843 بازدید
۳ نظر

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور دسه بسته

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور دسه بسته با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور دسه بسته دمه دوخته، دسه بسته، مردمه زخمی و خسته یه دل ئو وه یه صدا، بیت شادی موحونن بیت شادی موحونن وا كَلوم ئو وا جنگه جون، جا د...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور آوار

۰۳ اسفند ۱۳۹۸
16076 بازدید
يک نظر

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور آوار

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور آوار با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور آوار وری بیا بِئین ای یار کار ئو بار دو چَش خُت دِلِم میحا کِه بَسوزی تُو هَم گِری و تَش خُت وَنی تَشی دِ خَرمِنی خَنِسی ئو وِ دیر ای...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور دلدار

۰۳ اسفند ۱۳۹۸
16387 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور دلدار

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور دلدار با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور دلدار ای یار مه دلدار مه، هم گل هم بهاره مه بتكو گری گرده پا ری یخبن نساره مه رو بال باد بی امون تا نا كجایا بینشو تیچسمه ده هیچسو س...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور یاران

۰۳ اسفند ۱۳۹۸
16001 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور یاران

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور یاران با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور یاران یاران ای یاران، کُل دوی ای دلان کُل داخدار ای دَس جُور ظالمان زویخ آو ای چَمان ،خُوین ای دَرینان بارکوله کیشان، جور صَد سالان ...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور شلم شکتم

۰۲ اسفند ۱۳۹۸
19908 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور شلم شکتم

ایرج رحمانپور


دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور شلم شکتم با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری ایرج رحمانپور شلم شکتم شَلِم شَکَتِم اِ دویر هاتِمَه گِرِی بِکومین آ مِلکَه چِمَه لارَه پیم نَکَه لاره کیش نی یِم خولکِ خات نَگِر ایرَه نیش نی ...


ادامه مطلب
موضوع :
تماس با لُر موزیک تماس با لُر موزیک