پخش لرموزیک

دانلود آهنگ علی عزیزپور چی کبوتری که بالی قیچی کینه

آهنگ لری و لکی اینستاگرام

چی کموتری که بالی قیچی کینی ♬♫♪

دون بینه سخت کینه راحت ا دس بینی …

گلاره گلاره تون خدا گلارا ♬♫♪

دلی که پیرت کرد ایسه دواره بارا …

هر وقتی گری مه ساوت ار سر کمه ♬♫♪

پر گرتی دلم نات بالی پرپر کمی …

گلاره گلاره تون خدا گلارا ♬♫♪

لر موزیک

دلی که پیرت کرد ایسه دواره بارا …

دلمی داشت پیرت کرد و زمین گیرت کرد ♬♫♪

دلمی داشت سزونت ای وژت دویرت کرد …

گلاره گلاره تون خدا گلارا ♬♫♪

دلی که پیرت کرد ایسه دواره بارا …

مه ایمشو مس خرمون زلف یاتم ♬♫♪

اعدامی وه جرمه سیل چش یاتم …

آهنگ لری و لکی اینستاگرام

آهنگ لری و لکی اینستاگرام