دانلود آهنگ لکی میلاد بیرانوند عمرکم دیاره

دانلود آهنگ لکی میلاد بیرانوند عمرکم دیاره

ecf84d1339

متن آهنگ لکی عمرکم دیاره میلاد بیرانوند

خانم زلفل هویل بیل
برا خدا هویل کردی
اری خدا و عمدن کوریل
زلف کلیل کردی
خانم خانم خانمی سوزه یکه گیونمی
دته هر دور سر می والا تو درمونمی
اری بو بنیشر تم ستین چیم سی برم سی
اری بینم خدا ون ایله نیانسیه طول کی
خانم خانم خانمی سوزه یکه گیونمی
دته هر دور سره می والا هر تو درمونمی
بری بیوه ژن دور دمور دریا
لول ا خنه کوریل چیم سزمه کریا
عمرکم دیاره یارکم دیاره
زنیمه نثار کوریل ا دت چیم خماره
بری بیوه ژن مز گرده کن هور
کلاش پس کیشیا کوریل منی میرده کر
عمرکم دیاره یارکم زنیلمه نتار کوریل ا دت چیم خمارا
سوزه می دیه دوا مکری
مردی مزارسو کوریل خوا مکری
عمرکم دیاره یارکم دیاره

میلاد بیرانوند عمرکم دیاره

آهنگ های مرتبط میلاد بیرانوند

دیدگاه خود را بگذارید

کانال فیلم و سریال رایگان روبیکا