دانلود آهنگ لری فرشاد مرادی آمان

۲۵ مرداد ۱۳۹۸
5940 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ لری فرشاد مرادی آمان

فرشاد مرادی

فرشاد مرادی


دانلود آهنگ لری فرشاد مرادی آمان  را از رسانه ی بزرگ لرموزیک گوش دهید. {با دو کیفیت خوب و عالی} متن و دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی آمان...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری فرشاد مرادی مارم مارم

۲۵ مرداد ۱۳۹۸
24316 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ لری فرشاد مرادی مارم مارم

فرشاد مرادی

فرشاد مرادی


دانلود آهنگ لری فرشاد مرادی مارم مارم را از رسانه ی بزرگ لرموزیک گوش دهید. {با دو کیفیت خوب و عالی} متن و دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی مارم مارم...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی اوفیش اوفیش

۲۵ مرداد ۱۳۹۸
61510 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی اوفیش اوفیش

فرشاد مرادی

فرشاد مرادی


دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی اوفیش اوفیش را از رسانه ی بزرگ لرموزیک گوش دهید. {با دو کیفیت خوب و عالی} متن و دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی اوفیش اوفیش...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی بی تو نممینم

۲۵ مرداد ۱۳۹۸
8927 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی بی تو نممینم

فرشاد مرادی

فرشاد مرادی


دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی بی تو نممینم را از رسانه ی بزرگ لرموزیک گوش دهید. {با دو کیفیت خوب و عالی} متن و دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی بی تو نممینم...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی باریکه دته

۲۵ مرداد ۱۳۹۸
17955 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی باریکه دته

فرشاد مرادی

فرشاد مرادی


دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی باریکه دته را از رسانه ی بزرگ لرموزیک گوش دهید.{با دو کیفیت خوب و عالی} متن و دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی باریکه دته...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی سلام بر کور (کبیر کوه)

۲۵ مرداد ۱۳۹۸
5926 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی سلام بر کور (کبیر کوه)

فرشاد مرادی

فرشاد مرادی


دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی سلام بر کور (کبیر کوه) را از رسانه ی بزرگ لرموزیک گوش دهید.{با دو کیفیت خوب و عالی} متن و دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی سلام بر کور...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی کسکم

۲۵ مرداد ۱۳۹۸
24089 بازدید
۶ نظر

دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی کسکم

فرشاد مرادی

فرشاد مرادی


دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی کسکم را از رسانه ی بزرگ لرموزیک گوش دهید.{با دو کیفیت خوب و عالی} متن و دانلود آهنگ لکی فرشاد مرادی کسکم...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لکی بهنام کمالوند آمان گلیا

۲۵ مرداد ۱۳۹۸
5904 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ لکی بهنام کمالوند آمان گلیا

بهنام کمالوند

بهنام کمالوند


دانلود آهنگ لکی بهنام کمالوند آمان گلیا را از رسانه ی بزرگ لرموزیک گوش دهید.{با دو کیفیت خوب و عالی} متن و دانلود آهنگ لکی بهنام کمالوند آمان گلیا...


ادامه مطلب
موضوع :

آهنگ لری حشمت بازرگان سیت بیارم

۲۵ مرداد ۱۳۹۸
8833 بازدید
۳ نظر

آهنگ لری حشمت بازرگان سیت بیارم

حشمت بازرگان

حشمت بازرگان


آهنگ لری حشمت بازرگان سیت بیارم را از رسانه ی بزرگ لرموزیک گوش دهید. {با دو کیفیت خوب و عالی} متن و دانلود آهنگ لری حشمت بازرگان سیت بیارم...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری ابی شفیعی آخر خط

۲۵ مرداد ۱۳۹۸
126993 بازدید
۲۲ نظر

دانلود آهنگ لری ابی شفیعی آخر خط

ابی شفیعی

ابی شفیعی آخر خط


دانلود آهنگ لری ابی شفیعی آخر خط  را از رسانه ی بزرگ لرموزیک گوش دهید.{با دو کیفیت خوب و عالی} متن و دانلود آهنگ لری ابی شفیعی آخر خط دِلِم چی هیمَه دارَه میسوزَه یکی نی وِه پا تَشِم بَسوزَه یه لا رَتِه دَس توِنِم د...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ ابوالحسن جاویدان پریسکه خیال

۲۵ مرداد ۱۳۹۸
18737 بازدید
۴ نظر

دانلود آهنگ ابوالحسن جاویدان پریسکه خیال

ابوالحسن جاویدان

ابوالحسن جاویدان پریسکه خیال


دانلود آهنگ ابوالحسن جاویدان پریسکه خیال را از رسانه ی بزرگ لرموزیک گوش دهید.{با دو کیفیت خوب و عالی} متن و دانلود آهنگ لری ابوالحسن جاویدان پریسکه خیال دِ راسی اَگَر وا خُدا قی بَکِم پَشیمو بُوِم وِ کُجا ری بکم اَ ...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ بهنام کمالوند دائتونه

۲۵ مرداد ۱۳۹۸
11979 بازدید
يک نظر

دانلود آهنگ بهنام کمالوند دائتونه

بهنام کمالوند

آهنگ بهنام کمالوند


دانلود آهنگ بهنام کمالوند دائتونه  را از رسانه ی بزرگ لرموزیک گوش دهید.{با دو کیفیت خوب و عالی} متن و دانلود آهنگ لری بهنام کمالوند دائتونه...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ مجید عزیزی لیوه

۲۴ مرداد ۱۳۹۸
43711 بازدید
۲۲ نظر

دانلود آهنگ مجید عزیزی لیوه

مجید عزیزی

مجید عزیزی


دانلود آهنگ مجید عزیزی لیوه را از رسانه ی بزرگ لرموزیک گوش دهید.{با دو کیفیت خوب و عالی} متن و دانلود آهنگ لری مجید عزیزی لیوه لیوَه نیِم آگِرِ گیونِم چیَه لیوَه نیِم آگِرِ گیونِم چیَه درده دلِم تا گَه سخونِم چیَهدرده دلِم تا گَه سخونِم چیَهعشق مَه ق...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ سعید خوانساری گندم فروش

۲۴ مرداد ۱۳۹۸
2642 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ سعید خوانساری گندم فروش

سعید خوانساری

سعید خوانساری


دانلود آهنگ سعید خوانساری گندم فروش را از رسانه ی بزرگ لرموزیک گوش دهید. {با دو کیفیت خوب و عالی} متن و دانلود آهنگ لری سعید خوانساری گندم فروش دوسکه او هار میا دوسکه او هار میا جومی گنم واشه های جومی گنم واشه و شمار گنم یا و شمار...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ میلاد شکری دوسکم

۲۴ مرداد ۱۳۹۸
8012 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ میلاد شکری دوسکم

میلاد شکری

میلاد شکری دوسکم


دانلود آهنگ میلاد شکری دوسکم را از رسانه ی بزرگ لرموزیک گوش دهید. {با دو کیفیت خوب و عالی} متن و دانلود آهنگ لری میلاد شکری دوسکم...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ فرزاد شاهوردی فلک

۲۴ مرداد ۱۳۹۸
22396 بازدید
۲ نظر

دانلود آهنگ فرزاد شاهوردی فلک

فرزاد شاهوردی

فرزاد شاهوردی


دانلود آهنگ لری فرزاد شاهوردی فلک با ما باشید با ♫ دانلود اهنگ لری فلک بنه اش سی مه برده دِ خاطر؟ مه که آو ها بورم بیل کمی وارتر با صدای فرزاد شاهوردی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫ متن آهنگ فلک فرزاد شاهوردی فلک بنه اش سی مه برده دِ خاطر؟ مه [&helli...


ادامه مطلب
موضوع :
تماس با لُر موزیک تماس با لُر موزیک