پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

دانلود تمام آهنگ های قدیم و جدید " میلاد سپهوند "

دانلود دکلمه میلاد سپهوند مردم آزاری

دانلود دکلمه میلاد سپهوند مردم آزاری با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری میلاد سپهوند مردم آزاری

من و تـو فرق میکه آرزویـاموٌ
مِن و تو فرق دارَه شوُ روزیامو
تو وا شادی
تو وا خَنه
مِ وا خَنه همالوونم!
مه وا طعنه
اَسِــر گِر گِر میوارَه آسِـمون ریـم
غم دم دم ایوارِه ها د مین تشنیم
تو گل تو گلگله زاری
ولی مه چی؟؟؟
بهار پار و پیراری
ولی مه چی؟؟؟
مِ بی تو بیت غَم دارم
مِ بی تو اوُر تَمدارِم
تو میری که تو میری!
ترک مه میکن تموم عین آمارم
تو خینی ای لَشی اما مجالِت نی
رفیقی ای خیابوگرد دِ کارت نی
دلینِه بُردیه وا خوت
ولی عین خیالت نی
تو تیری و تو شهریور
تو دادی و تو بیدادی
تاوِسوٌ سرده تِه دسیات
مِنی هشتم مردادی…..

چشت اَفتاو
لوئت داریْ
دنو چی توپ مُرواری
تو زِلفت چی درازی شو یلدائه
د پشت جومه گلدارت
دو تا آساره پیدائَه….
تو که چش خُمار داری
تو که کشته هزار داری
جهالو و سَر کیچَه و صف میسَن
که تو پایاته ورداری
چنوُ بی رَم چی بی وجدان
گمونم تو خدا ناری
اگر م حاکم شهر بام
تونِه مئیرِم
و جرم مردم آزاری

دانلود دکلمه میلاد سپهوند مردم آزاری
دانلود دکلمه میلاد سپهوند مردم آزاری

دانلود آهنگ میلاد سپهوند مجنون

دانلود آهنگ میلاد سپهوند مجنون با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری میلاد سپهوند مجنون

دانلود آهنگ میلاد سپهوند مجنون
دانلود آهنگ میلاد سپهوند مجنون

قَد و بالا تو
سُرمه چشیا تو
گل گیسیا تو
منه زه وا کو
قد و بالا تو
سُرمه چشیا تو
گل گیسیا تو
مِنِه زه وا کو
بِیل که دِ ویرت بوا
چنی مه حالِم خوعَه
وَختی گری میشینم ه و سا تو
خدا نیسی ولی دونم
که سِیلت سی مِه جادوئه
مریض حالم خوتَم دونی
فقط خَنِه تو سیم خوئه
قد و بالا تو