پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

دانلود تمام آهنگ های قدیم و جدید " مهران شمس "

دانلود آهنگ لری مهران شمس حال و هوای عاشقی

مهران شمس حال و هوای عاشقی

عجب حال و هوایی دارم ایمشو یار که د جون خوم هم بیزارم ایمشو بگرد برگردم چینوه دارو یار وا جومه درسه د زیر بارو

دلم می ها چی کموتر وه پشت خشت هونت بنیم سر بگردم چی نوه دارو یار وا جومه درسه د زیر بارو

دوسکم د میل وم نداره نونم دوسی گریته یا غم د باره

مهران شمس
دانلود آهنگ لری مهران شمس حال و هوای عاشقی