پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

دانلود تمام آهنگ های قدیم و جدید " مصطفی خزایی "

دانلود آهنگ لری مصطفی خزایی عزیزم

دانلود آهنگ لری مصطفی خزایی عزیزم همراه با متن موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

دانلود آهنگ لکی و لری

چَنی دِلِم می ها جُفتِت بَشینِم
چَنی دِلِم می ها جُفتِت بَشینِم
هَمَه شو وَر خاو خاوتِه بِینِم
هَمَه شو وَر خاو خاوتِه بِینِم
عزیزم وِ نازارم وِ عروسم
اگَر تو وا مِه قهری مِه وا تو دوسم
اگَر تو وا مِه قهری مِه وا تو دوسم
عزیزم وِ نازارم وِ عروسم
اگَر تو وا مِه قهری مِه وا تو دوسم
اگَر تو وا مِه قهری مِه وا تو دوسم


وِ سیقَه چَشیات چَنی خمارِن
وِ سیقَه چَشیات چَنی خمارِن
سیلِ هرکَه میکی دِل دِر میاره
سیلِ هرکَه میکی دِل دِر میاره
عزیزم وِ نازارم وِ عروسم
اگَر تو وا مِه قهری مِه وا تو دوسم
اگَر تو وا مِه قهری مِه وا تو دوسم
عزیزم وِ نازارم وِ عروسم
اگَر تو وا مِه قهری مِه وا تو دوسم
اگَر تو وا مِه قهری مِه وا تو دوسم
چی اِشکار رَ میکی، ماهی یا حوری؟
چی اِشکار رَ میکی، ماهی یا حوری؟
اِی کمر باریک گردن بلوری
اِی کمر باریک گردن بلوری
اگَر تو وا مِه قهری مِه وا تو دوسم
اگَر تو وا مِه قهری مِه وا تو دوسم
عزیزم وِ نازارم وِ عروسم
اگَر تو وا مِه قهری مِه وا تو دوسم
اگَر تو وا مِه قهری مِه وا تو دوسم

دانلود آهنگ لری مصطفی خزایی عزیزم
دانلود آهنگ لری مصطفی خزایی عزیزم