پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

دانلود تمام آهنگ های قدیم و جدید " مرتضی باب "

دانلود آهنگ مرتضی باب هی روزگار

دانلود آهنگ مرتضی باب هی روزگار با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری مرتضی باب هی روزگار

بی خوش وه جنگه دلی که تنگه، نی درد رنگ دیری وه یار
درد ای جوونی بردم وه زونی، چه ایخی بدونی وم ای روزگار
دو روزی دنیا بسوزی دنیا که رحم وه حال ای دل نیکنی
ایقدر بلا آوردی وه روزم هنی هنی هم ول نیکنی
دل بیقراره کسی تیم حق نداره
بخا دم ریم اسم وه عشق و عاشقی بیاره
کیه که ای درده دونه، خدا ظلم گرونه
که آدم خوش دلش پر بو بخا بارون بواره
نه شو روزی زمونه، دله ایسوزی زمونه
همه ش خوت ایبری آخی خوت ایدوزی زمونه
مو خوم زندیم عذابه و ای دل نامجابه
خدا هونه ت بسوزه که منه ایسوزی زمونه

چی جسم بی جون، چی روز بارون، چی درد دندونه روز خشوم
دونم یه روزی وه داغ دیری وه سر وزیری خمه ایکشوم
وه رنگ زردم وه آه سردم یا حرف مردم چه سیت بگوم
گنی خمه ار وت تا کی بگوم هی لعنت وه خوم

دل بیقراره کسی تیم حق نداره
بخا دم ریم اسم وه عشق و عاشقی بیاره
کیه که ای درده دونه، خدا ظلم گرونه
که آدم خوش دلش پر بو بخا بارون بواره
نه شو روزی زمونه، دله ایسوزی زمونه
همه ش خوت ایبری آخی خوت ایدوزی زمونه
مو خوم زندیم عذابه و ای دل نامجابه
خدا هونه ت بسوزه که منه ایسوزی زمونه

دانلود آهنگ مرتضی پاپ هی روزگار
دانلود آهنگ مرتضی باب هی روزگار