پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

دانلود تمام آهنگ های قدیم و جدید " محسن سیاهپوش "

دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش نازار

دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش نازار همراه با متن موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

دانلود آهنگ لکی و لری

چَش وِه رَه دِل وِ تَما بَلکه تو بیایی
غم دیریت کُشتمه نازار کِه میایی
مه که رسوای دلم دل هم رسوای تونه
مه که شیدای دلم دل هم شیدای تونه
نازار شیرین نازارم شیرینی روزگارم
نازار شیرین نازارم شیرینی روزگارم
نازار شیرین نازارم نمینی بی قرارم
نازار شیرین نازارم نمینی بی قرارم
هر کسی یارش تویی دی دنیا غمی ناره
غم بنشینه وه دلش ده غم سی دوس داره
مه بیسامونه دلم دل هم رسوای تونه
مه پریشونه دلم دل پریشونه تونه
نازار شیرین نازارم شیرینی روزگارم
نازار شیرین نازارم شیرینی روزگارم
نازار شیرین نازارم نمینی بی قرارم
نازار شیرین نازارم نمینی بی قرارم
روزگار سیم شیرینه ار یارم تو بویی
غم ده جو میخرم غم خارم تو بویی
مه گرفتاره دلم دل گرفتار تونه
مه خوم بیماره دلم دل هم بیمار تونه


نازار شیرین نازارم شیرینی روزگارم
نازار شیرین نازارم شیرینی روزگارم
نازار شیرین نازارم نمینی بی قرارم
نازار شیرین نازارم نمینی بی قرارم
حیف او سمبل گل بوش بکه کل کسی
آواره دنیام نکو وا حرف ناکسی
مه که بیچار دلم دل هم بیچار تونه
مه خو آوار تونم دل هم آوار تونه
نازار شیرین نازارم شیرینی روزگارم
نازار شیرین نازارم شیرینی روزگارم
نازار شیرین نازارم نمینی بی قرارم
نازار شیرین نازارم نمینی بی قرارم

دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش
دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش

دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش بهار

دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش بهار همراه با متن موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

دانلود آهنگ لکی و لری

**متن آهنگ را برای ما ارسال کنید**

[contact-form-7 id=”1104″ title=”فرم تماس ۱″]

دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش
دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش

دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش مَر دلت

دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش مَر دلت همراه با متن موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

دانلود آهنگ لکی و لری

مَر دلت دِ سنگه اِ دوس نمیپرسی حال زارم
منُ او گلی که ایسَه وَر چَشیام مِثِ خارَه
منُ او گلی که ایسَه وَر چَشیام مِثِ خارَه
وَ به حالم وَ به حالم تیر غمت زَ وِ بالم
وَ به حالم وَ به حالم تیر غمت زَ وِ بالم زَ وِ بالم
سیچی وا مَه بی وفایی هِی داری میل جدایی
روز روشنه دل مِه بردیه ری وِ سیاهی
روز روشنه دل مِه بردیه ری وِ سیاهی
وَ به حالم وَ به حالم تیر غمت زَ وِ بالم
وَ به حالم وَ به حالم تیر غمت زَ وِ بالم زَ وِ بالم


شو سرد رَتِنِه تو تا همیشه ها وِ ویرم
ای همه ناله دل مَه سی تونَه اِ دوسِ دیرم
شو سرد رَتِنِه تو تا همیشه ها وِ ویرم
ای همه ناله دل مَه سی تونَه اِ دوسِ دیرم
بیا رو یاد خاطراته عشق پاکم عشق پاکم
هَنی هم اگر بیایی مِینی سیت سینه چاکِم
اِشکِسَه شیشه دل مَه وا سنگ بی وفایی
ولی هم باور نِمیکم رَسِسَه روز جدایی
ولی هم باور نِمیکم رَسِسَه روز جدایی
وَ به حالم وَ به حالم تیر غمت زَ وِ بالم
وَ به حالم وَ به حالم تیر غمت زَ وِ بالم زَ وِ بالم

دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش
دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش

دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش سی دین او چشیات (سی دینت)

دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش سی دین او چشیات (سی دینت) همراه با متن موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

دانلود آهنگ لکی و لری

یادِتَه بعد جُدایی سی تو نامَه مینوشتم
نامَه یامِه سوختِنی تو نِمی هَنی چی نِوشتم
یادِتَه بعد جُدایی سی تو نامَه مینوشتم
نامَه یامِه سوختِنی تو نِمی هَنی چی نِوشتم
سی دیِن او چَشیات قراری تا زَمی هاستم
یه قراره آشنایی که دوارَه تو بیایی
سی دیِن او چَشیات قراری تا زَمی هاستم
یه قراره آشنایی که دوارَه تو بیایی
یادته …./ …./ وِری بَرگش مینِوِشتم که هَنیَم عاشِقِتم
یادته …./ …./ وِری بَرگش مینِوِشتم که هَنیَم عاشِقِتم


سی دیِن او چَشیات قراری تا زَمی هاستم
یه قراره آشنایی که دوارَه تو بیایی
سی دیِن او چَشیات قراری تا زَمی هاستم
یه قراره آشنایی که دوارَه تو بیایی
دِ مینِ دیوارِه قلبم چه دِلایی گِه می هاستم
که هَنی هم سر پایی چه دِلایی گِه می هاستم
سی دیِن او چَشیات قراری تا زَمی هاستم
یه قراره آشنایی که دوارَه تو بیایی
سی دیِن او چَشیات قراری تا زَمی هاستم
یه قراره آشنایی که دوارَه تو بیایی

دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش
دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش سی دین او چشیات (سی دینت)

دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش باغبو

دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش باغبو همراه با متن موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

دانلود آهنگ لکی و لری

باغبو آی باغبو کردی اسیرم
باغبو آی باغبو کردی اسیرم
دِه غم دوسکم دارم میمیرم
دِه غم دوسکم دارم میمیرم
بِیر دِه دَس هم گل هم گلسونم
دِه قشنگی اُفتاعَه باغُ بوسونم
سوختیَه هم دلم هُم دل گلکَم
هم او پروُنَکِه پِغوم رَسونِم
باغبو آی باغبو کردی اسیرم
باغبو آی باغبو کردی اسیرم


دِه غم دوسکم دارم میمیرم
دِه غم دوسکم دارم میمیرم
چَنی خو مِه ای اَگر وا یک می مَنیم
گل مَه یارته تِه یک میشَنیم
دَس مِی دِی مو وِ یک وا بونگ شادی
ترانه دوسینه وا یک می هَنیم
باغبو آی باغبو کردی اسیرم
باغبو آی باغبو کردی اسیرم
دِه غم دوسکم دارم میمیرم
دِه غم دوسکم دارم میمیرم

دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش باغبو
دانلود آهنگ لری محسن سیاهپوش باغبو