پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

دانلود تمام آهنگ های قدیم و جدید " فرج علی پور "

دانلود آهنگ فرج علیپور زنگ زنگه

دانلود آهنگ فرج علیپور زنگ زنگه با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری فرج علیپور زنگ زنگه

وا شونه کیشا و سر گلاون

مری لیل مچی و مال باون

زنگ زنگه زنگم زریانه

دسم و دامان نازار بریایه

نه مای نه مچو نمم چه خیره

یا دل گرونه یا سرده میله

زنگ زنگه زنگم زریانه

دسم و دامان نازار بریایه

چمم چم راه ره که ور مالت

بلکم و نو بام بوینم جمالت

زنگ زنگه زنگم زریایه

دسم و دامان نازار بریایه

شوان تا و صو شمع سوزانمه

خاو و خیاله دوس میهمانمه

زنگ زنگه زنگم زریانه

.دسم و دامان نازار بریایه

چه حال چه خوره ده خین تر بیار

گرده بینم ده نوم نشونی یار

زنگ زنگه زنگم زریانه

دسم و دامان نازار بریایه

فرج علی پور
فرج علی پور

دانلود آهنگ فرج علیپور دل دردو

دانلود آهنگ فرج علیپور دل دردو با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری فرج علیپور دل دردو

درد دل سی کی نمووم…کو میگریزه درد دل سی دار مووه دار برگریزه بونم
ار بونسیمه میری دیه نمیایی..بارو بانت مینام هر چی بهایی
دل دردو دل دردو کشتمه دیه نمووم خو
کاشکی بموردیمه آی مرده بیمه..گمونه ای روزنه و خوم نیمه
فرهاد ا فرهاده سی کی میکشی رنج…مردمو وا حونمو تو رنج بی گنج
دل دردو دل دردو کشتمه دیه نمووم خو
ای فلک ملک غصه کرده و نامم…یه لحظه چرخ فلک نگشت و کامم
گردش چرخ فلک نی و مرادم…شادی رت د خاطرم غم من و یادم
دل دردو دل دردو کشتمه دیه نمووم خو
مه د چله بیم غم پرسی احوالم…چنی جوی شادی نگشته نه دو خیالم
دورکه گرون بهام گرو قیمتم..هر دو چشم کور بین رتی د دسم
دل دردو دل دردو کشتمه دیه نمووم خو
دردمه دونم قومونه دردمونشه نونم…چی درختی ریشه کرده د مینجونم
دالکم مووه بیار سیم د دل و جو…د مین سر مویات نومم بلاو
دل دردو دل دردو کشتمه دیه نمووم خو

فرج علی پور
فرج علی پور

دانلود آهنگ فرج علیپور چنی دلم می ها جفتت بشینم

دانلود آهنگ فرج علیپور چنی دلم می ها جفتت بشینم با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری فرج علیپور چنی دلم می ها جفتت بشینم

چنی دلم میها جفتت بشینم (تکرار)

همه شو ور خاو خاوته بینم (تکرار)

نازارم اِی قشنگم اِی عروسم اگر تو وا مه قهری مه وا تو دوسم

سیقه او چشیات چنی خمارن (تکرار)

سیل هر کی میکی دل در میاره

یه ده عشق تونه منه وه پوسم اگر تو وامه قهری مه وا تو دوسم

هر وقت تونه مینم ده شوق دیدار سرخ و سفید موم سر مونم وه هار

یه ده عشق تونه منه وه پوسم اگر تو وامه قهری مه وا تو دوسم

.خوه هرجا روی یارت ده بار با (تکرار)

یه ماشین جیپی ده زیر پات پات با

نازارم اِی قشنگم اِی عروسم اگر تو وا مه قهری مه وا تو دوسم

دلم می ها بیام تعرف کنم سیش (تکرار)

که هرجا گلیه خار ها ده پلیش

یه ده عشق تونه منه وه پوسم اگر تو وامه قهری مه وا تو دوسم

فرج علی پور
فرج علی پور

دانلود آهنگ لری فرج علیپور نازارم

دانلود آهنگ لری فرج علیپور نازارم

امروز سایت لر موزیک برای شما آهنگ نازارم با صدای فرج علیپور را آماده دانلود کرده است.

متن ترانه

نازارم هه نازارم چش سیاه نمک دارم

سیل کو وی روزگارم سیل کو وی روزگارم

سیل کو وی روزگارم سیل کو وی روزگارم

اوره غمم یه عالمه چشیام پره اسر و غمه

لر موزیک

خاو و خیالم هه تونی دل بی کس و بی همدمه

تا که بنالم سی روزگارم تا که بنالم سی روزگارم

عشق تو بی عشق تو بی کرده چنی اسیره دردم

وا ای دل پر آرزو کجا رویم کجا بگردم

دانلود آهنگ لری

عشق تو بی عشق تو بی کرده چنی اسیره دردم

وا ای دل پر آرزو کجا رویم کجا بگردم

نازارم هه نازارم چش سیاه نمک دارم

سیل کو وی روزگارم سیل کو وی روزگارم

لک موزیک

سیل کو وی روزگارم سیل کو وی روزگارم

دانلود آهنگ لری فرج علیپور نازارم
دانلود آهنگ لری فرج علیپور نازارم

دانلود آهنگ لری فرج علی پور دالکه دا نازارم (دالکه)

دانلود آهنگ لری فرج علی پور دالکه دا نازارم (دالکه) با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری فرج علی پور دالکه دا نازارم (دالکه)

دالِکه دا نازارِم اِ فِرشته آسمونی گوتنه که زیر پاته او بهشته جاودونی

نمی ام و دار دونیا یه تالی د گیس اسبیت ار د مه تو جوو بحایی جون شیرینم مییم سیت

دالکه دا نازارم ای فرشته آسمونی گوتنه که زیر پاته او بهشت جاودونی

چنی شویاکه نحوفتی نشسی و پا گووارم دالکم او چشیا ته هم اسمونمو اسارم

ار که سوزم و ار که گرمم گرمی دسه تو دارم

تو اوفتو لو بونم وا تو خوشه روزگارم چنی شویاکه نحوفتی نشسی و پا گووارم

دالکم او چشیاته آسمونو هم آسارم ار که سوزمو بهارم هر چی دارم د تو دارم

تو افتاو لو بونم وا تو خوشه روزگارم

دالکه دا نازارم ای فرشته آسمونی گوتنه که زیر پاته او بهشت جاودونی

دانلود آهنگ لری فرج علی پور دالکه دا نازارم (دالکه)
دانلود آهنگ فرج علی پور دالکه دا نازارم (دالکه)