پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

دانلود تمام آهنگ های قدیم و جدید " علی اشرف ملکی "

دانلود آهنگ لکی علی اشرف ملکی انتخاب

دانلود آهنگ لکی علی اشرف ملکی انتخاب همراه با متن موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

دانلود آهنگ لکی

اسیر عشق تو منم مه چو دلت ژن بنم

یه شو نیه نکم خیال خیال عشق بی نثار

وقتی چمته ماری وار ای دنیامه خراوه ماو

چی درد ناهلاج که ا دکتر جواوه ماو

گستم فراموشت بکم مه ترک دلداری بکم

نزونستم که ا دوریت هر دم باید زاری بکم

باور نمکم مه ولی بزان غرور منت شکان

اگر دلته متی بپی بچو تو ا نامهربان

هر کاری مکه دلم فراموش کردنت سخته

درم دی ا دسه مپم مرگم نزیکه دی وقته

ایمشو دواره ماتم هوار چرا هونه سر کم

وه ساز سینه سزیا هواز خمی دل غمکم

دانلود آهنگ لکی علی اشرف ملکی انتخاب
دانلود آهنگ لکی علی اشرف ملکی انتخاب