پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

دانلود تمام آهنگ های قدیم و جدید " سیاوش ناصری "

دانلود آهنگ لری سیاوش ناصری چم رنین

دانلود آهنگ لری سیاوش ناصری چم رنین همراه با متن موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لکی سیاوش ناصری چم رنین

ا چمله رنین ته دین و دلم بردیسی
ا چمله رنین ته دین و دلم بردیسی دین ایمان بردیسی
تا فره بردیسی دین ایمان بردیسی تا فره بردیسی
چمم چمه ری تونه دلم اسیر تونه
آه و دلکم نازار دام و زنجیر تونه چمم چمه ری تونه
دلم اسیر تونه آه و دلکم نازار دام و زنجیر تونه
ا چمله رنین ته دین و دلم بردیسی دین ایمان بردیسی
تا فره بردیسی و عشق چمله تو گیس تونه متیشم
و عشق چمله تو گیس تونه متیشم ا چمله رنین ته
دین و دلم بردیسی ا چمله رنین ته دین و دلم بردیسی
دین ایمان بردیسی تا فره بردیسی دین ایمان بردیسی
تا فره بردیسی وژت خوعه مزونی کل کسه منی
وژت خوعه مزونی کل کسه منی ا چمله رنین ته
دین و دلم بردیسی ا چمله رنین ته دین و دلم بردیسی
دین ایمان بردیسی تا فره بردیسی دین ایمان بردیسی تا فره بردیسی

دانلود آهنگ لری سیاوش ناصری چم رنین
دانلود آهنگ لری سیاوش ناصری چم رنین