پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

دانلود تمام آهنگ های قدیم و جدید " سعید خوانساری "

دانلود آهنگ سعید خوانساری گندم فروش

دانلود آهنگ سعید خوانساری گندم فروش را از رسانه ی بزرگ لرموزیک گوش دهید.

{با دو کیفیت خوب و عالی}

متن و دانلود آهنگ لری سعید خوانساری گندم فروش

دوسکه او هار میا دوسکه او هار میا
جومی گنم واشه های جومی گنم واشه
و شمار گنم یا و شمار گنم یا
خال ده دست و پاشه !! های خال ده دست و پاشه
حالو ای گنم خره حالو ای گنم خره
مه گنم گرونه های مه گنم گرونه
چش ونی وم خنسی چش ونی وم خنسی
تا افتام د دامت های !! تا افتام د دامت
چی شعله زرد افتاو چی شعله زرد افتاو
هه هام لو بونت های هه هام لو بونت
یه دسش و آینه یه دسش و آینه
آهنگ حالو گنم خرم از سعید خوانساری

دوسکه او هار میا !! دوسکه او هار میا
جومی گنم واشه های جومی گنم واشه
و شمار گنم یا و شمار گنم یا
خال ده دست و پاشه های خال ده دست و پاشه
حالو ای گنم خره حالو ای گنم خره
مه گنم گرونه های مه گنم گرونه
رنگ چشه دوسکه !! رنگ چشه دوسکه
رنگ آسمونه های رنگ آسمونه
چش ونی وم خنسی چش ونی وم خنسی
تا افتام د دامت های تا افتام د دامت
چی شعله زرد افتاو !! چی شعله زرد افتاو
هه هام لو بونت های هه هام لو بونت
یه دسش و آینه یه دسش و آینه

سعید خوانساری گندم فروش
سعید خوانساری گندم فروش