پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

دانلود تمام آهنگ های قدیم و جدید " داریوش نظری "

دانلود آهنگ لری داریوش نظری رفیق

دانلود آهنگ لری داریوش نظری رفیق

امشب لرموزیک برای شما آهنگ رفیق با صدای داریون نظری و هم خوانی پارمیدا نظری را آماده دانلود کرده است.

متن موزیک

هنی غصه وا مه رفیقه فیق مه هونم وه سا تش بریقه رفیق

مه وا غم چه تنیا خراو خراو مه ده هوزه وشتم ده لون لفا

چنو دی دل سوخته مه دی میا ای روزیا ده چشیامه بو خی میا

ده کس هر وفا دیمه ده گردنم مه او کاریه پشته پا هردنم

دانلود آهنگ لری

عجل کشته بیمو دیارش نوی مری قرسو غم ده کارش نویی

وه روزم چنی غصه سر شیونه مه هم تا صیا گرگ و میشی منه

همش دی دلم آوری بردنه چی غارت برو جاله خی بردنه

خوشه بخته مه جوری ور خاو زیه که نونه ده کوم لایی افتاو زیه

لک موزیک

گری کوره بختم ده سر بسته بی چمر سی عروسم کمر بسته بی

منی چش وه ره چو خدا بی هول چمر تا چمر بی صدا بی ده هول

ده سا آسمون بی آساره خوم چی دیواری ریختم وه پاساره خوم

دلم گیره شیطونه لعن کردمه خدایا دیه گیر گن کردمه

دانلود آهنگ لکی

وه زلف سیات وه جوم شراو تو وامه خراوی مه بی تو خراو

هنی ها وه غم دس درازی بکم گری واشو آساره بازی بکم

زمسون حفار استخون منه پلامار برفش ده شونه منه

زمین سیا آسمون ره نزیک علیسونه بو وا صدا تش بریق

لرموزیک 

کجا رت همه رفیق او دس برارو هان کجا سوار بازی

دوسه سون اری نیل بمیرم عزیزم

زمین سیا آسمون ره نزیک علیسونه بو وا صدا تش بریق

اگر پایه ت آوازه ده لیزمه زیم چشیا اسر خیزمه

داریوش نظری

همش برد سیلی که آیا وه جا یه مشکل که ویرونه هسا وه پا

منم وا خیالی که بی کش نیه خیالی که گرداو ده گردش نرت

منی ده خیاله مه بوسی شره دمش گرمه هرشو عروسی شره

مه ده غم نوشتم که کارم گرت فقط ده فرارم قرارم گرت

دانلود آهنگ لری داریوش نظری رفیق
دانلود آهنگ لری داریوش نظری رفیق