دانلود آهنگ حشمت رجب زاده روزگار (اجل)

۰۱ آذر ۱۳۹۹
5087 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده روزگار (اجل)

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده روزگار (اجل) با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده روزگار (اجل) قاصُدی وُره میــری دورِت بَـــگَردِم سی دیاردوس میری وارَس ودَردِم روزگارِه کم بَنی داغ وی دِلِ تنــگ تا کهِ وا سوخت...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده میهن من

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
32964 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده میهن من

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده میهن من با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده میهن من


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده سرزمین عشق

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
29001 بازدید
يک نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده سرزمین عشق

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده سرزمین عشق با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده سرزمین عشق


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده دل حسرت نصیو

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
29060 بازدید
۲ نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده دل حسرت نصیو

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده دل حسرت نصیو با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده دل حسرت نصیو


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده گوتی دما تو

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
29193 بازدید
۲ نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده گوتی دما تو

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده گوتی دما تو با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده گوتی دما تو


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده شهر عاشقی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
27252 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده شهر عاشقی

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده شهر عاشقی با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده شهر عاشقی


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده درد تنیایی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
20417 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده درد تنیایی

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده درد تنیایی با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده درد تنیایی


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده ساغر شکسته

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
19064 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده ساغر شکسته

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده ساغر شکسته با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده ساغر شکسته


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده دوست دارم

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
19802 بازدید
يک نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده دوست دارم

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده دوست دارم با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده دوست دارم


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده راز نوشیا

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
20076 بازدید
يک نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده راز نوشیا

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده راز نوشیا با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده راز نوشیا


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده هم نشین

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
17840 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده هم نشین

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده هم نشین با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده هم نشین


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده تش عشق

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
8283 بازدید
يک نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده تش عشق

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده تش عشق با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده تش عشق


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده نصم شو

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
9019 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده نصم شو

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده نصم شو با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده نصم شو نصم شو اِ غم هنی اَر پشکِت اُفتا سر بزه پا چراغ کم میکم اما بیارم در بزه مه چی شمعی روشنم هر شو بیا چی پا پریکِ غم دور گرد لش و ...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده جومه درسه

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
8697 بازدید
يک نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده جومه درسه

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده جومه درسه با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده جومه درسه می ها ایمشو ده عشقت چی تِلَنه وه خشت پشت حونه بنیم سر بگردم تا سحر چی نووه دارو وه جومه درسه ده زیر بارو تو سرو تمام چل سر...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده غم نامردمی

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
8433 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده غم نامردمی

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده غم نامردمی با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده غم نامردمی نوونم ینه کیه نشسه مینه من و تو که نیای غم دنیانه ده سینه من و تو مثل بوه کشتیا که دشمنه جونی یکن هه منی که بیمه وه مار ...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده مسافر

۱۳ فروردین ۱۳۹۹
13445 بازدید
۶ نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده مسافر

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده مسافر با متن موزیک از سایت لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده مسافر منو تو مسافر یه منزلیممنو تو مسافر یه منزلیمهم قطار هم دلیم دسمو د دس آومیا وا سو شواَ خونی بزنیم و دشت خواوبیا سر و اوج افتا...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده چشیات کم بون

۲۲ اسفند ۱۳۹۸
51040 بازدید
۹ نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده چشیات کم بون

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده چشیات کم بون با متن موزیک از سایت لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده چشیات کم بون چشیات کم بون تش دم نیایی کم بون بار سفر مر بی وفایی آرزومه زیتری ورگردی ا دوس چول سرد مالگه دل که ها بیای و حال...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده جونی

۲۲ اسفند ۱۳۹۸
31687 بازدید
۳ نظر

دانلود آهنگ حشمت رجب زاده جونی

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ حشمت رجب زاده جونی با متن موزیک از سایت لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت رجب زاده جونی د جنگ وا خصم بی رحم زمونه جونی تیره و دنیا کمونه جونی میگذره وا یه اشاره مث سوزی سوز نوبهاره جونی فرصت شیعه و باده همه فرصت سوا...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری حشمت الله رجب زاده بهار

۲۸ بهمن ۱۳۹۸
32108 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ لری حشمت الله رجب زاده بهار

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ لری حشمت الله رجب زاده بهار با متن موزیک از لر موزیک *لینک دانلود مستقیم* متن و دانلود آهنگ لری حشمت الله رجب زاده بهار ا دل وری بهار اوما بلبل و شاخه سار اوما وا لشگر سوز چمن هزار هزار سوار اوما قوشونه سو لشگر کشی شکس و شوو تار اوما وا ت...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ لری حشمت الله رجب زاده دل تنگم

۱۱ دی ۱۳۹۸
46462 بازدید
۹ نظر

سوپرایز ویژه برای شما کاربران عزیز لر موزیک ، این بار ترانه لری حشمت رجب زاده با عنوان دل تنگم

Special surprise for you dear music users, this time Larry Heshmat Rajabzadeh's song Del Tangam

حشمت الله رجب زاده


دانلود آهنگ لری حشمت الله رجب زاده دل تنگم سوپرایز ویژه برای شما کاربران عزیز لر موزیک ، این بار ترانه لری حشمت رجب زاده با عنوان دل تنگم متن آهنگ جدید حشمت رجب زاده دل تنگم : دِلتَنگِم سی دیینه گِلاره کالِت دِلتَنگیم دَس خوم نی هام دِ خیالِت اِ که غ...


ادامه مطلب
موضوع :
تماس با لُر موزیک تماس با لُر موزیک