پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

دانلود تمام آهنگ های قدیم و جدید " حسین عامری "

دانلود ریمیکس آهنگ حسین عمری من مسافرم

دانلود ریمیکس آهنگ من مسافرم حسین عامری از لر موزیک همراه با متن موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود ریمیکس آهنگ حسین عمری من مسافرم

های ننه؛ من مسافرم… ●♪♫
های ننه؛ من می خوام برم… ●♪♫
های ننه، قلیون چاق کن ●♪♫
های ننه، چایی دم کن ●♪♫
های ننه؛ من مسافرم ●♪♫
های ننه؛ من می خوام برم ●♪♫
های ننه تورو به خدا؛ بابام طلب کن تا بیاد… ●♪♫
های ننه؛ من مسافرم ●♪♫

های ننه؛ نگذار تا برم! ●♪♫
ننه دارن منو میبرن؛ جلشو بگیر منو نبرن… ●♪♫
های ننه؛ من مسافرم ●♪♫
گریه نکن، پشتِ سرم ●♪♫
بلال بلال؛ بلال ای بلالم… بلال بلال؛ بلال ای بلالم… ●♪♫
مادر خدافظ… بکن ای حلالم ●♪♫
مادر موُ رفتم؛ از پیشِ شما ●♪♫
مادر خدافظ ؛بکن ای حلالم… ●♪♫
وای! بلال بلال؛ بلال ای بلالم… بلال بلال؛ بلال ای بلالم… ●♪♫
مادر خدافظ… بکن ای حلالم… ●♪
ENGLISH
Granny; I am a passenger … ● ♪ ♫
Honey; I want to go … ● ♪ ♫
Nana, Chill Chilli ● ♪ ♫
Honey, giveaway tea ● ♪ ♫
Granny; I am a traveler ● ♪ ♫
Honey; I want to go ● ♪ ♫
Donate to God; ask for your help … ● ♪ ♫
Granny; I am a traveler ● ♪ ♫

Do not let me go! ● ♪ ♫
Do not take me; do not take me … ● ♪ ♫
Granny; I am a traveler ● ♪ ♫
Do not cry, behind me ● ♪ ♫
Bilal Bilal; Bilal Bilalm … Bilal Bilal; Bilal Bilalem … ● ♪ ♫
Mother … Okay … okay, okay! ● ♪ ♫
I went to the mother of mother; before you ● ♪ ♫
Mother, come on, okay … ● ♪ ♫
Oops! Bilal Bilal; Bilal Bilalm … Bilal Bilal; Bilal Bilalem … ● ♪ ♫
Mother … Okay … ok, okay … ● ♪

دانلود ریمیکس آهنگ حسین عمری من مسافرم
دانلود ریمیکس آهنگ حسین عمری من مسافرم