پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

دانلود تمام آهنگ های قدیم و جدید " ایوشا "

دانلود آهنگ لری اَیوشا درد دیریت

دانلود آهنگ لری اَیوشا درد دیریت با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لری اَیوشا درد دیریت

 

نیسی تا بئینی چنی مه غریوم 

مه وا زخم  دیریت میسازم همیشه 

تو چی برف وبارو وری شونیامی

تو تنیا زئی یه د عشق  مه ریشه

 

 

چی افتاو چشیاکت همیشه قشنگن

میخنی توهر وخت  مه چی زل روزم 

عزیزم غم تو روزگارم سیا کرد 

سی تو چی چراغی  یه عمره میسوزم 

 

 

 

مه  تا  که  بشینم  سر ره بیایی 

وسیقه سر و گیس  پر پیچ و تاوت

یه گِل هم و مه زی جوائو به چشیاکم 

و ری دس پائیز سی چی برده خاوئت

دانلود آهنگ لری اَیوشا درد دیریت