پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

دانلود تمام آهنگ های قدیم و جدید " ایوب سعیدی "

دانلود تمام آهنگ های ایوب سعیدی

دانلود تمام آهنگ های ایوب سعیدی

امروز هم برای شما قصد داریم تا کامل ترین آرشیو ایوب سعیدی را برای شما قرار دهیم . پخش از رسانه ی لر موزیک

دانلود تمام آهنگ های ایوب سعیدی

دانلود تمام آهنگ های ایوب سعیدی


دانلود آهنگ لری چنو خیفی از ایوب سعیدی

گل مو به قربون صدات، سی مو بیا درد و بلات
لچک بوند دور سرت، مال نکنه دور و ورت
کلو کردی مونه تو دی، گل تو دل و جون مونی
دل بستوم مو به دلت، کی بو بنوم به پللت
چنو خیفی تو گلم، بیو بشین وه کلُم
ار نیوی تو ستین، سیت ایمیره دلوم، لر تی وی
قدس بلند، تیاس قشنگ، هر دم ایدراره سی مو یه دنگ
دردت بزنه من جونم، سرت بنه سر شونُم

ای وای درد تیاس و خوس فیس کردناس
قربون همو خالی که نهادیه سر لواس
بوی تشنیس وه گل باوینه هم خوشبوتره
مال زیر و مال بالا هی ایکنه هی دل بره

چنو خیفی تو گلم، بیو بشین وه کلُم
ار نیوی تو ستین، سیت ایمیره دلوم
قدس بلند، تیاس قشنگ، هر دم ایدراره سی مو یه دنگ
دردت بزنه من جونم، سرت بنه سر شونُم


دانلود آهنگ شاد لری بختیاری با نام نایی نای از ایوب سعیدی

دیدمه وه مالمون یه تیه کالی
طرنه ها با داده بی لچک ریالی

ز کلُم زید و گدشت ..؟…؟…؟
ز هموسو تا حلا دل برده غارت

نایی نای نای جونم نای دوور

دل نو چی مشک دو کد ملاره
دی بیو وم بزن دل بی قراره

نایی نای نای جونم نای دوور

بیو بریم هونه ی خومون بگویم بخندیم
هر دردی که سیت ایا د منه پهلیم

نایی نای نای جونم نای دوور

خنده ایا گره لوُم وا خاطراتت
مو هنی هم دلخوشم سر قول پارت

مه نزن افتو نزن یارم نیاهه
قربون هموسو که سر …؟…؟

نایی نای نای جونم نای دوور

….

هر کجه سیل ایکنوم هی وا نهامی
خوم دونم که آخرس عروس دامی

ار بخوم به غیر خوت یاری بگروم
سر شو تو بکنوم دم صو بمیرم

نایی نای نای جونم نای دوور


دانلود آهنگ لری بد قولی از ایوب سعیدی (بختیاری)

قرار قرار دارم، وا همو نازدارُم
افتو روزونُم، مه شو تارُم

ساعت چیک چیکس، دلمه اِبره دینس
به بخت بد ترسُم وای قرار بره ویرس

اویمه لیوه سیت، نیدمه چن وخت ریت
بی طاقتم تا یوی، دلُم اَوه تنگ سیت

قرار قرار دارم، وا همو نازدارُم
افتو روزونُم، مه شو تارُم

سیچه تو قول دادی، تش وِه دلُم نودی
حرفات درو بیدن، قلبمه تو سُهدی

قرار قرار داشتُم، سر قرار کاشتُم
نمنده سیم دی جون، وای قلبمه کِه داغون

نونی چقد سخته سر قرار مندُم
نیخوم تونه بد قول وای دل وِه تو دی کندُم

امروز وِه بعد ایخوم کس نبو مِن قلبُم
آزَو و آزاده وای سی خوم برم گردُم


دانلود آهنگ لری روز سرد از ایوب سعیدی (بختیاری)

منه روز سردی، منه ماه دی
ولُم کردی رهدی، هی بارون ازی

لُف باد و بارون، با هرس تیام
امونُم ندادن، که دیندات بیام

ز روزی که رهدی دی افتو نزی
به غیر زمستون دی فصلی نَوی

گاهی اِور و بارون، گاهی برف و باد
دلم سی تو تنگه، خیلی زیاد

وقتی که نشست و هی کوشاسه پا کرد
دل مو ترک خرد، خیلی هم صدا کِرد

وقتی که وریستا و اوفتا به ره
گدُم که نیمهنی؟ وه مو گُد که نه


دانلود آهنگ لری با تو خوشم از ایوب سعیدی

هی لحظه شماری ایکنوم تا تونه بوینم
دنیا وه خومه وقتی که تی تو بشینم
ایگُم که ار یر امروز نوی صبح دی ایاهه
بی تو حتی مو روشنیه روزم سیاهه

بیا دی نترُم سرکنُم دنیانه بی تو
تو ایر بخوای تش ایزنُم دنیانه سی تو
بیو دی تو گلم بوسه زنم هر دو تیاته
دلخوشیه مو داشتنه خاله کنجه لواته

عشقه تونه جار ایزنُم تا برسه گوش همه
هرچی زعشقه تو بگُم سی ای دلُم بازم کمه

ایر تو بیای زته دل مو سیت ایدُم جون
با بیدنه تو درده دله مو ایبو درمون
مو با تو خوشم تو هم خوشی تیه حسود کور
بیا درده بلانه بکنیم ز هم دیه دور

بیادی نترم سرکنُم دنیانه بی تو
تو ایر بخوای تش ایزنُم دنیانه سی تو
بیو دی تو گلم بوسه زنم هر دو تیاته
دل خوشیه مو داشتنه خاله کنجه لباته

عشقه تونه جار ایزنُم تا برسه گوش همه
هر چی ز عشقه تو بگُم سی ای دلُم بازم کمه


دانلود آهنگ لری کجه مندیه از ایوب سعیدی

بی وفا رسمس نبی

بیو کجه مندیه تو، بعد تو بارون نزِی
روز و شو وید و گدشت، خبری از تو نوی

پیر اویدُم و با دل مو بازی نکن
جونمه ادم سی عشق تو، سی دل مو کاری بکن

بی وفا رسمس نبی، ایطوری ولم کنی
یه روز عاشقم بیدی حالا یادم نیکنی

بسه چه کردُمه که تو ایجوری عذابم ادی
یا بره یا هم بمَن گناهی ندارم دی

مو هنی مندیر تونم، تو وا کی اخندی گلم
فایده نداره دیه چقدبگُم تونه ایخُم

تکیمه بدم به کی بعد تو غمخواری نی
خوت بیدی همه کسم، رهدی و دلداری نی

بی وفا رسمس نبی ….


دانلود آهنگ لری درد دل از ایوب سعیدی

هر سا (هر لحظه) خیالت ایگرم، باز تیا مو خیس ایبو
چقد حرف مین دلمه که ز گریوه سیر نیبو

غیر تو مو کینو دارم، که وا مو درد دل کنه
حالا دیریت درد مونه تی گله وا کنم

به خیالم که گهدی همس با تو امهنم
تش گِرِم وقتی گُدی مو ارُم دی ور نیگردُم

بمیرم سی دلم که دیه عشقس خیاله
کاش خدا بارون بگره، دل ز داغ تو بواره

خین خدا کردی دلم، سزا مو رهدنت نبی
دلت بدی به یکی دی جواب سلامم ندی

..؟…؟ آخرین دفه حَرسا تیامم بوینی
شاید پشیمون اویدی، نخوی بری تی یکی دی

چه کنم قسمتم نی، عشق مو خدا نداره
آسمون وه ای گپی هم آستاره سی مو نداره

بمیرم سی دلم که دیه عشقس خیاله
کاش خدا بارون بگره، دل ز داغ تو بواره


دانلود آهنگ لری عاشق تونم از ایوب سعیدی

خیفی (حیفی) تو گلم حیفه که هیچ نیسازی
هر کاری کنم تو ایزنی سی مو یه سازی

وقتی بنگ کنُم سر دِر ایدی نیدی جوابی
درد تو چنه که ایطوری وا مو ایبازی

عاشق تونم، دردت به دلم
دستامو بگر، بنشین تو کِلُم

درد او تیات بزنه به تیام
دنیا مو تونی، یه ب بگُ تا بیام

یه رحمی بکن به دل مو، تیاته واز کن
تِی سیاه قشنگ، مینا به سر، کمتر تو ناز کن

دی طاقت ندارم بگُ مر چه حرفی بت زیم
مو تنگ دلم سی دیدنت، بیو بشین تِیم

عاشق تونم …


دانلود آهنگ لری سیچه رهدی از ایوب سعیدی

تو هیرت با خوت بو، قلب مو اشکسته گلم
هو کینه که جا مونه، تی تو نشسته گلم

بگُ چه زم خواستی که سیت نکردُم
هر روز اشکندی دلم، مو به ریت نوِردُم

هر روز اشکندی به ریت نوردم، نوردُم

الهی مین زندییت یه روز خوش نبینی
کاشکی هَم (هو هم) ولت کنه، تینا بمیری

بعد رهدنت فهمیم چندی نامردی
چه سخت به دست اوِردمت، چه ساده رهدی

زِ عشقم نسبت بهت هیچ کم نکردُم
بگُ سیچه رهدیه، مَر مو چه کردُم

مو دی شو ز فکر تو هیچ خو ندارم
تو خیانت کردی و باور نکردم

بگُ چه زم ….