پخش لرموزیک

نتایج آرشیو " ابی شفیعی "

دانلود آهنگ لری ابی شفیعی کهنه رفیق

دانلود آهنگ لری ابی شفیعی کهنه رفیق با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

شاعر،خواننده و آهنگساز؛ابی شفیعی

 تنظیم،میکس و مسترینگ؛پیمان مهری

باغلاما،امیر یحی زاد

 کارگردان موزیک ویدئو؛امین فارضی

کاور موزیک؛رضا امرائی

متن و دانلود آهنگ لری ابی شفیعی کهنه رفیق

وه هر جایی کِه تو پا بَنی مِه زیتِر دِه تو پا نیامَهَ

وِه هَر دَری که تو بَزِنی مِه دِه پُشتِ او دَر ایسامَه

مِه عاشقِ او بارُونِم دِه مین جادَهَ وا تو با

بُوییم،بَخَنیمو روییم معلوم نی وِه کجا با

وقتئ که رَه میکی زِمی دِه زیرِ پات میلَرزَه

هزار نَفَر وِه خاطِرِت یه لا روئَن میَ اَرزَه

 

 دس نیامَه دِه مین دَسیات.گوش میِیم وِه تِمُومِ حرفیات

بَمو تا هِه بَشینِم وِه سات.نوکَرِتِم هیسِم خاک پات

مه خُوم دُونِم تا جُو دارِم پا وِه پا تو پیر موئِم

کسی نیسِم بعدِه دو روز روئِم دِه تو سیر بوئِم

وقتی که تو هیسی تِمومِ دنیا ها دِه مُشتِم

رفیقُونِم هِمَه رَتِنو تو مَنی وِه پُشتِم

 

 مه دِه پُشتِ میلهِ چَشِت زِندونی کِردَه بییِم

تا تونِه مِییم دِه یادِم میرَت کِه خُوم کییم

مِه وِه جُرمِ خَنِه تُونَه کِه دَس بَنو پا بَنِم

او کَس کِه تعریفِش میکی خوَه وَلی مِه گَنِم

مِه تا وَقتی تُونهِ دارِم دونِم هیچ غَمی نارِم

کهنَه رِفیقِ روزگار سَر بَکَش وِه دیارِم

دانلود آهنگ لری ابی شفیعی عشق دو قرونی

امشب شما میتوانید دانلود کنید آهنگ لری ابی شفیعی با عنوان عشق دو قرونی از سایت لر موزیک

 چنی خو دِه یاد بُردیهَ رفاقت چَن سالَمو

نَه وِه او روزیا اول نه وِی دیری آخرِمو

عِشق مِنو تو چی قِصه یه کورو یه آسِمونهَ

آسِمو هرچی قشنگ با کور چَش نارَه که بینهَ

خستام‌ ده ای عشقیا ای عشقیا دو قرونی

یَکی بیتِر پیا بَکَن میرَنو تَنیا میمونی

 ده شهر خُوم بی تو چَنی تَنیا وُ بی کَس مَنِمهَ

عِشقت دارَهَ پیرِم میکهَ دِه آز دِه جُونِم نَمَنهَ

تِموم روز های وَر چَشِم دِه یادهِ مِه نمیری تو

شُویا تا روز خاو مِیینِم زِنِی سیم نِشتیهَ تو

دِه عشق تو لیوه بیمهَ تِموم شَهر وِم میخَنَن

مِه باختِمِش وِه سادگیم مهم نی بِه کُل بَفَمَن

تَنیا تونی تَنیا تونی دِه خَلوتُ و‌ تَنیاییِم

تَنیا تو‌ میهاستی مِنهِ وا ای هِمهِ رُسواییِم

 بیا وِرگَرد کم ناز بَکو ناز کِردِه هم حدی دارَهَ

وقتی رَتِم میفهمی که کَسی چی مِه دوسِت نارَه

مِگَر مِه سی تو‌ کَم نیام دِه مِرامُ دِه معرفَت 

کِه تو چِنو گَن تا میکی وا ایما اِ بی معرفت

ها وِه یادِت او روزیا کِه رد مِییم دِه کیچَتو

وِه عِشقِ خُوم مئ نِشِسی تَنیا وِه دَرِ هُونَتُو

چَن وَقتهَ کِه نِمینِمِت مِنی یه چی گُم کِردِمهَ

چِنو نَکو وِ عاشقی کِه حَرف حِساو نمیفَهمه

عشق دوقرونی

شاعر؛خواننده و آهنگساز:ابی شفیعی

همکاری و ویرایش شعر؛فاطمه یوسفوند

دانلود آهنگ لری ابی شفیعی عشق دو قرونی

دانلود آهنگ لری ابی شفیعی عشق دو قرونی

 

 

دانلود آهنگ ابی شفیعی سیه بخت

دانلود آهنگ جدید ابی شفیعی سیه بخت با متن موزیک از لر موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

موزیک جدید و احساسی
سیه بخت تقدیم به تمام عزیزان
ترانه و آواز؛ابی شفیعی
گیتار،تنظیم:میکس و مسترینگ؛رضا طولابی
ویولن؛علی محکی زاده
کاور‌؛امین فارضی
ضبط؛استدیو آرتی ملودی

متن و دانلود آهنگ لری ابی شفیعی سیه بخت

میها رُوِم وه جایی کِه یه نفر
غیره خُدا دَسِش وِم بُر نَکَه
اِگَر خُدا هم بیا وام حَرف دیه
میترسِم روعَ یه شو وام سَر نَکَ
دِلِمهِ اِشکنانو هیچ نَگوتِم
پشتِ سِرِم چه حرفیا که نگوتن
گوتم یه روز میا یه هم میگذِرَه
مِه گُذَشتِم خُدا دِشو نَگذِرَه
خدا مِگَر نِمِینی ای دُنیانه
ای هِمِه بَدبَختیه بَنَیانِه
تا که مِه گیر هفتو هَشتِم بمونم
کجا روُم حَقِم دِه کی بَسونِم
دِلِم پُرَه دِه دَسه کارو بارِت
دِه نِمیتونم بَرَقصِم وا سازِت
بِدو میکِم وه هیچ جا نمیرَسِم
سایه خُومه هم میینم میتَرسِم
بیا مِنُو تو وا دُنیا فَرق بَکیم
خُومو هُم رِنگ ای جماعَت نَکیم
بیا مِنه دِه عالم رُسوا نَکو
اِگَر گَنِم اِگَر خو وام تا بکو
ناونِم بَخته مِنَه یا هه چنینَه
هر کُجا پا مینیِم سیاه زِمینه
دُنیانه گَشتِم هَر کَسی مییِم
دِه خُوم بی عارو نَنگ تِر کَس نِییِم

دانلود آهنگ ابی شفیعی سیه بخت
ابی شفیعی

دانلود آهنگ لری ابی شفیعی شاه و گدا

دانلود آهنگ لری ابی شفیعی شاه و گدا همراه با متن موزیک از لک موزیک

*لینک دانلود مستقیم*

متن و دانلود آهنگ لکی ابی شفیعی شاه و گدا

*متن آهنگ با تیتر مشکی نوشته شده و ترجمه موزیک مصراع به مصراع در خط زیرش نوشته شده*

شُو تا صِحَر چَش وِه رَه وِه پا چراغ می مَنِم

شب تا صحر چشم انتظار تو می موندم

بینِم بیا یا نیا،تا صو بیار می مَنِم

که شاید بیای تا صبح بیدار می موندم

سَر وِم شیوسَه بی تو هَمَش وِه خوم میخَنِم

گیج و دیونه شدم همش به خودم میخندم

بیا وِرگَرد دِه بَس کو یا مِه یا حَرفِ مَردِم

بیا برگرد و من یا حرف مردم رو انتخاب کن

چی شاه بیا در بَزِه در بَزِه در بَزِه

مثل شاه بیا و در بزن

وِه ای گدا سَر بَزِه سر بَزِه سر بَزِه

به این گدا سر بزن و احوالش رو بپرس

حِیفِم میا وقتی مِینِم دور دورِه ناکَسونهَ

حیفم میاد وقتی میبینم دور دور نامردها هستش

چَش انتظار وفا نَمون دِه ای دُوروُ زِمونهَ

در این دوره و زمونه انتظار وفا از کسی نداشته باش

که هَرکهَ وا مِه می شینهَ تیرش دِه تیر کَمُونهَ

هر کس همدم من میشه تیرش در کمان آماده پرتابه

تا کِه دِلِم بی هُوم سَفَر دی جادَیا بَموُنهَ

تا کی باید دلم بدون همدم تو جاده ها بمونه

مسافِره جادَیا بی هُوم سفر هِه مِنِم

من مسافر جاده های بدون هم سفرم

میرِمُ تَنیا میرِم ناونِم وِه کُوم لا میرِم

به تنهایی و بدون مقصد میرم

دَر وِه دَرو آوارَتِم دِه دُنیا دِل بُریمهَ

خرابتم و از دنیا دل بریدم

َرچی کهِ وِه سَرِم میا هِمَش دِه سادِه ایمهَ

هر بلایی سرم میاد به خاطر سادگیمه

دَسِم وِه هَر گُلی مُورِم گُلزارِش پُر دِه غارهَ

خَطا کِردِمُ خُوم دُونِم هیچ کَسی دوسِم نارهَ

خطا کردم و میدونم هیچ کس من رو دوست نداره

دانلود آهنگ لری ابی شفیعی شاه و گدا
دانلود آهنگ لری ابی شفیعی شاه و گدا
12