پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

دانلود تمام آهنگ های قدیم و جدید " آهنگ ناب لری و لکی "

دانلود آهنگ ندار خور کس والا ز دل مو

آهنگ لری و لکی اینستاگرام

ندار خور کس والا ز دل مو

نمنده یکی ای خدا دی کل مو

نه استه صدام کس مو هر چی کنم بنک

یکی نه دلم سیش والا ای بوه تنگ

مو جاهلی بیدم خدا یه زمونی

ز غم به دل مو نبیده نشونی

نه درد جدایی نه گل ز مو دیر

نه کس بی وفا بی نه پیمو مه پیر

آهنگ لری و لکی اینستاگرام

دانلود آهنگ یه‌ گرون‌ گرون‌ ها وار‌ گرونه ‌یاره‌

آهنگ لری و لکی اینستاگرام

یه‌ گرون‌ گرون‌ ها وار‌ گرونه ‌یاره‌

فکر گن نکه دته هر دو گلاره

یه کر فکر گن هاوار نکی یه روژی

مر خاک دویر گیون دته ا یک مو باجی

صد قسم دته که شوی نمکم

گن ماینه چیمم سیل تورته مکم

ار میا بوینمت دته ا گرد یکی تر

خاک پر چیمم که هاوار کور بوم تا عمر

آهنگ لری و لکی اینستاگرام
123