دانلود آهنگ گوتم اوره هناسه کوم ولاتی

۲۸ آبان ۱۳۹۹
6308 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ گوتم اوره هناسه کوم ولاتی

آهنگ لری و لکی اینستاگرام


دانلود آهنگ گوتم اوره هناسه کوم ولاتی آهنگ لری و لکی اینستاگرام آهنگ لری و لکی اینستاگرام


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ عشق تو بی کرده چنی اسیر دردم

۲۸ آبان ۱۳۹۹
6246 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ عشق تو بی کرده چنی اسیر دردم

آهنگ لری و لکی اینستاگرام


دانلود آهنگ عشق تو بی کرده چنی اسیر دردم عشق تو بی عشق تو بی … کرده چنی اسیر دردم (اجرای زنده باگیتار) آهنگ لری و لکی اینستاگرام آهنگ لری و لکی اینستاگرام...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ روز اول صیاد دلم بی تموم رازیا د دامونم بی

۲۸ آبان ۱۳۹۹
6118 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ روز اول صیاد دلم بی تموم رازیا د دامونم بی

آهنگ لری و لکی اینستاگرام


دانلود آهنگ روز اول صیاد دلم بی تموم رازیا د دامونم بی آهنگ لری و لکی اینستاگرام آهنگ لری و لکی اینستاگرام


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ ا دوسه یادت و خیر هر جا که هیسی

۲۸ آبان ۱۳۹۹
6939 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ ا دوسه یادت و خیر هر جا که هیسی

آهنگ لری و لکی اینستاگرام


دانلود آهنگ ا دوسه یادت و خیر هر جا که هیسی باد دورو بزنت و تندرستی آهنگ لری و لکی اینستاگرام آهنگ لری و لکی اینستاگرام


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ صد دوس بگرم هه تو یارمی

۲۸ آبان ۱۳۹۹
6155 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ صد دوس بگرم هه تو یارمی

آهنگ لری و لکی اینستاگرام


دانلود آهنگ صد دوس بگرم هه تو یارمی هی تو دوسکه نو شکارمی آی سوزه سوزه لری(لکی) آهنگ لری و لکی اینستاگرام آهنگ لری و لکی اینستاگرام


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ مه دل منه مه دل بی کش د ویر بردمه آسایش

۲۸ آبان ۱۳۹۹
6116 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ مه دل منه مه دل بی کش د ویر بردمه آسایش

آهنگ لری و لکی اینستاگرام


دانلود آهنگ مه دل منه مه دل بی کش د ویر بردمه آسایش آهنگ لری و لکی اینستاگرام آهنگ لری و لکی اینستاگرام


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ نم نم بارونه امشو تک و تنیام دلم تنگه

۲۸ آبان ۱۳۹۹
6029 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ نم نم بارونه امشو تک و تنیام دلم تنگه

آهنگ لری و لکی اینستاگرام


دانلود آهنگ نم نم بارونه امشو تک و تنیام دلم تنگه دست مین دس یارت با چه قشنگه آهنگ لری و لکی اینستاگرام آهنگ لری و لکی اینستاگرام


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود آهنگ دلم لیوه بی یه تیکه منه تشی و باد خرمجا کنه

۲۸ آبان ۱۳۹۹
6124 بازدید
بدون نظر

دانلود آهنگ دلم لیوه بی یه تیکه منه تشی و باد خرمجا کنه

آهنگ لری و لکی اینستاگرام


دانلود آهنگ دلم لیوه بی یه تیکه منه تشی و پاد خرمجا کنه آهنگ لری و لکی اینستاگرام


ادامه مطلب
موضوع :
تماس با لُر موزیک تماس با لُر موزیک