پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

بهترین متن و شعر های لری و لکی (بخش اول)

بهترین متن و شعر های لری و لکی (بخش اول) لر موزیک

هوای لرسو


دِلِم کِردَه هَوای لَِرسونم
هوای مردِم شیرین زِونِم
دِ ای غُروت تا روزی که بمیرم
نِمِرَه عشق لرسو ِد ویِرم


شعر لرستان

لرستان سرزمین مردم پاک
لرستان قلعه ای دارد چو افلاک
لرستان اشک چشمش لاله خیز است
ندارد سرزمینش خار و خاشاک
لرستان عشق می ورزد به شعرم
لبم با بوسه هایش گشته نمناک
شقایق ریشه دارد در زمینش
هزاران بو سه باید زد بر این خاک
عجب کشکان پلی دارد لرستان
عجب نام گلی دارد لرستان
لرستان شهرتی دارد جهانی
که دارد نسبتی با مهربانی
لرستان سر زمین کاسیان است
لرستان قبله ی اشکانیان است


هزاران مرد غیرتمند دارد
دلیرانی چو بیرانوند دارد
بلندای نگاهش اشترانکوه است
گرینی بهتر از الوند دارد
بروجردش که خود دارالسرور است
لبانش دائما لبخند دارد
دورودش شهر رویا های عشق است
پلنگی خفته در دربند دارد
نگاهی کن به شهر کوهدشتش
که مفرغ های بی مانند دارد
الشتر پادشاه عشق بازی است
که معشوقی چنین دلبند دارد
پل دختر پل تاریخ عشق است
که عشقش با غزل پیوند دارد
الیگودرز و قالی کوه سبزش
بهشتی را که می گویند دارد
به ازنا شهر باران خورده ی عشق
که عشقش دلبرانی چند دارد
به بیرانشهر و رومشکان و دلفان
قسم بر نام زیبای لرستان
لرستان سرزمین بی قراری ست
بهشت سبز ایل بختیاری ست
لرستان آرشی دارد کمانگیر
لرستان عشق من را کرده تفسیر
به سرکشتی نورآباد سوگند
به آه تیشه ی فرهاد سوگند
لرستان مظهر ایران زمین است
لرستان دفتر شعر مبین است


ریته دم ور نگردو

ریتِه دِم وِرنَگَردو
خو سِیلِم کو
مِنی دِ کم میام
ایسه وِ چَشِت
مه سی تولیوه بیم
بی دین ومذهب
ایسه که لیوه بیم
افتام د چشت


عزیز نادری تش دل

چَنی جوُر ای دلِ حَسرت نِصیوم؟
یَ چَن دور ای دلِ حَسرت نِصیوم؟
بَکُ رَحمی وِ ای پایا پَتینِم
مِنِ نوُر* ای دلِ حسرَت نِصیوم
هَنی سَر بو وِ هار وُ رو که وا مِ
نَکی شور* ای دلِ حَسرَت نِصیوم
چی اول دیَ مِثِ آیینه نیسی
بییَ زوُر* ای دلِ حَسرَت نِصیوم
مِنِم وُ دآ اُولِ یِ لا غُوایی*
وَنَم بُور* ای دلِ حَسرَت نِصیوم
وِ دینم اَر مُسلمونی چِنینَ
مُؤِم گوُر، ای دلِ حَسرَت نِصیوِم مِ دونِم کِی دِ ایی وِلگَشتِ مِفتی دِ تَه قوُر، ای دِلِ حَسرَت نِصیوِم دِ داغِت پُر کِپِ هَفت آسِمونِم
بییَ اُور، ای دلِ حَسرَت نِصیوِم
صِلا داری بَرَنجونی “عزیزِ”
نه ایطوُر، ای دِلِ حَسرَت نِصیوِم


تش دل

سَرا پا دَردِم وُ مُردِم سی یی یارِ وفاداری
که سَر بیارَ وِ بالینِم ، بَشینَ چی پِرستاری
سَرم چی مِغِلی پُر تَش که خاکسَر وَنؤَ داغَ
دلِ پِشنیم عَطَش دارَ سی یِ دَسمالِ نِمداری
خدایا مَر تو وا کُم گِل منِ ساختی که یی عمرَ
چی کیزهَ اِشکِسی هرگز وِ خُم نِیمَ خَریداری
اگر خُو سیل بَکی مِینی چی اَحوالِ منِ زارَ
دِ زیرِ تورِ صیادی تَقِلا کوکِ کوهساری
چه جایایی دِ دُمِ ای دلِ لیوهَ نَرتِم مِ
وِ طَمایی که ،روزی خوش بُؤَ وا دیِنِ یاری
نِئیمَ دِ همه عمرم بَشینَ چی “عزیز” عمری
نِیییَ داغِ سنگینی وِ کُنجی چی عَزاداری


ساقی

بیا ساقی بِهار اُما بِهارَ
وِِ کولِ هَر گُلی شو نِم سُوارَ
بِنفشهَ لوء جو وُ سُـوزِلونی
مِنِِ وَنَ وِ ویرِ نو جـوونی

بهترین متن و شعر های لری و لکی (بخش اول)

اسکای موزیک
بهترین متن و شعر های لری و لکی (بخش اول)

دیدگاه خود را بگذارید