پخش آهنگ های شما در رسانه لُر موزیک 09300237960

دانلود آهنگ لکی جواد امیدی حسنوند مالداری

دانلود آهنگ لکی با صدای هنرمند خوب جواد امیدی با عنوان مالداری هم اکنون از سایت لر موزیک

نشون در و هُمسا نی

نزانن مونگ اِ مال دیرم

قسم  و برژنگت سوزه

پر اِ شهره ..حُمال دیرم

دس بیه دَسم ، شون اَر شو

گیس واز که..می(مو) باژ اَر رو(ران)

چیملت آشتمی اَر گِرّو

زنگونیم کُل و خِرّو

نیلی هرگس  کسی سیل کهِ

گیسَل چی بافه چئنیاته

قسمته میئم و پیخمبر

تون  خط هر چی آیاته

هر اَرا مه چئم خِر ده_ اِ سر تا پام آگر ده

دسمال خِر ، خِر ، خِر ، خِر ده

گیون اِ سر سینه ام پِر ده

سَرت بار بِن اَر سر سینه ام

تا گه ایی قلبه کونا کئ

مَر ایی دِله گُلا ژِن بو

گه دس اِ دَسِت جیا کئ

مال مال ، مال مال ، مالداری _  چیئه اَخکه تو نازاری

بِرم (ابرو) سئ و چیم دیاری _ نارِکَئل چی چِل واری

دانلود آهنگ لکی جواد امیدی مالداری

دانلود آهنگ لکی جواد امیدی مالداری

دیدگاه خود را بگذارید